stress

M  netop vendt tilbage til jobbet efter 5 måneders sygemelding pga. stress. Hun er derfor på nedsat tid i denne periode. M er meget tvivlende overfor om hun overhovedet kan klare at arbejde i faget igen, og slet ikke på fuld tid. Allerede på hendes 2. arbejdsuge er hun på vores kursus. Da vi ses til hendes første undervisnig fortæller M at hun allerede efter introduktionsforedraget har hentet metoder til, hvordan hun kan passe på sig selv uden at det tager tid fra hendes arbejde. Hun har fået billede af hvordan hun kan undgå at stresse sig selv ved bl.a. at bruge vejrtrækningen bevidst, ”besøge sig selv”, og give sig selv lov til at mærke sig selv.

Da vi ses næste gang hun er kommet på fuld tid igen, har fået mange gode vaner med at passe på sig selv, og hun tvivler ikke længere på at hun kan magte jobbet. Hun har fået lyst til at dyrke motion og har lyst til og mod på at efteruddanne sig.