Evaluering – kommunal hjemmepleje

I perioden 2007-2008 gennemførte ibalance 14 forløb med miniuddannelse i mig selv i hjemmeplejen i Rødovre Kommune. 249 var tilmeldt, 185 gennemførte alle tre dele i miniuddannelsen og kunne dermed evaluere. Vi modtog 124 besvarelser. Se i øvrigt konklusionsrapport fra Rødovre Kommune.

 

Spm.nr. Spørgsmål Stor lyst Både og Ingen Ikke besvaret * Snit **
1 Egen lyst/motivation til at deltage? 76% 2% 20% 0% 2% 0% 4,5
            2             Var rådene brugbare for dig? Ja             95% Både og             5% Urealistisk             0%             0%             4,9
            3             Kursus bidraget positivt i fht til kolleger? Ja             20% I nogen grad             69% Nej             11%             4%             3,2
            4             Fungerede det i fht borgeren? Ja             89% I nogen grad             9% Nej             2%             6%             4,7
            5             Fungerede det i fht dig selv? OK             88% Noget forstyrrende             11% Forstyrrende             1%             7%             4,7
            6             Ting du ville have spurgt om under 4 øjne? Nej             84% Måske             11% Ja             4%             6%             4,6
            7             Emner du ville have hørt om Nej             51% Ved ikke             43% Ja             6%             4%             3,9
            8             Samlet kursusvurdering 5             64% 4             29% 3             7% 2             0% 1             0%             4%             4,6

Noter

Noter

* Omfatter også besvarelser fra enkelte deltagere til spm. 4, 5 og 6, for hvem spørgsmålet var irrelevant, da vejledningen ikke skete i borgerens hjem.

** Besvarelsesprocenter og gennemsnit er beregnet ud fra antallet af besvarelser eksklusive de ‘ikke besvarede’.

hvilke udsagn passer?

Sæt X ved de udsagn der passer til dig og din mening.Sæt så mange du vil.

“Jeg har færre smerter” 39%
“Jeg bruger nogle andre muskler til det daglige arbejde end jeg gjorde før” 63%
“Jeg spiser / drikker anderledes end før” 52%
“Jeg føler mig bedre rustet mod stress og jag” 33%
“jeg er blevet bedre til at sige fra” 26%
“Jeg føler mere ansvar for mig selv og mit velbefindende” 83%
“Jeg har generelt større overskud / mere energi” 33%
“Mine kolleger og jeg husker hinanden på / inspirerer hinanden med det vi har lært” 56%
“Jeg bruger ikke noget af det vi lærte i min dagligdag” 1%