Effektivt i forhold til nedbringelse af sygefraværet”

Det konkluderer Rødovre Kommune om sygefraværsprojekt.

I 2006 deltog 40 medarbejdere i Rødovre Hjemmepleje i pilotprojekt med henblik på at nedbringe sygefraværet. Resultaterne fra ibalances bidrag i pilotprojektet dannede baggrund for, at Rødovre Kommune valgte at tilbyde det til alle ansatte i hjemmeplejen, ca 250 medarbejdere.

Pilotprojektet havde flere delelementer Ibalance´s bidrag var målrettet den enkelte medarbejders daglige velbefindende og forebyggelse af fysiske skavanker.

Sygefraværet faldt væsentligt de måneder projektet stod på. Efter projektets afslutning steg det lidt igen og holdt sig derefter hele 2007 på et markant lavere niveau end før projektets start.

Med tilladelse fra Rødovre Kommune bringer vi her de uddrag af rapporten, der vedrører ibalance´s indsats med “Krop i Balance”

”Evalueringerne og konklusionerne er baseret på midt og slutevalueringer med medarbejdere og lederne, kvalitative interviews med medarbejdere, ledere og supervisorerne samt ledernes og personaleafdelingens vurdering af hele forløbet”.

”Målet var at:

  • Nedbringe sygefravær og sikre fastholdelse
  • Øge medarbejdernes trivsel på jobbet
  • Forebygge arbejdsskader
  • Udvikle metoder til nedbringelse af sygefravær i Rødovre Kommune generelt og specifikt i Hjemmeplejen”

Projektet indeholdt flere delelementer og ibalance´s forløb var et af dem:

Under “Beskrivelse af projektforløbet” står der om ”Kursusforløb med fokus på forebyggelse af fysiske gener” at “Medarbejderne fremhævede i de efterfølgende interview bl.a. følgende, som særlig godt, i forbindelse med ”Krop i balance”:

  • At projektet blev igangsat med en fælles kursusdag, med fokus på helbred og sundhed.
  • At alle medarbejdere fik en gave i form af en massagebold og fik instruktion i hvordan den bruges.
  • Den individuelle kontakt, hvor der ses på hverdagens praksis, og at anbefalingerne retter sig mod, hvordan den enkelte kan indrette sin arbejdsdag med henblik på at forbygge fysiske gener.
  • Det var specielt godt, at instruktørerne var med ude ved borgerne.
  • Mulighed for personlig opfølgning på anbefalingerne

Medarbejderne fortæller, at de husker at bruge de ting, de har lært i deres arbejde, og at de indbyrdes som kolleger minder hinanden om at have fokus på de givne øvelser.

Vores vurdering er, at det at konceptet bygger på at integrere øvelser i det daglige arbejde, frem for at gøre øvelser i et fitnesscenter eller hjemme gør en stor forskel i måden at tage denne del af projektet til sig. Af erfaring ved man at den enkelte kan have nok så gode intentioner om at gøre øvelser, men virkeligheden viser at det ikke sker så ofte som intenderet.

Samlet set giver både medarbejdere og ledere udtryk for, at forløbet har været en stor succes. Det, at forløbet er individuelt tilpasset, og at den enkelte dermed bliver set og hørt lige netop på sin problemstilling, gør at den enkelte oplever at få øvelser og konkrete råd præcist til sig, noget der er unikt for den enkelte. Instruktørerne evnede at gå ind i hverdagen sammen med medarbejderne, formidle en respekt for medarbejdernes arbejde og forstod de vilkår som den enkelte arbejder under.

Medarbejderne oplevede, at forløbet mindskede fysiske gener og var med til at forbygge arbejdsskader og gener. Hjemmeplejen har efterfølgende valgt, at alle grupperne i Hjemmeplejen i løbet af 2007/08 skal gennemføre det samme forløb”.

 

Under “Sammenfatning” er følgende fremhævet om forløbet

”Specielt har både medarbejdere og ledere i begge hjemmeplejegrupper fremhævet forløbet ”Krop-i-balance”, hvor individuel forebyggelse af fysiske skavanker var i fokus. Vi har en antagelse om, at det individuelle fokus, og det, at øvelserne er integreret i det daglige arbejde, har været særligt effektivt i forhold til nedbringelse af sygefraværet.”

 

Under “Anbefalinger” står der om ”Krop i Balance”: ”På baggrund af erfaringerne fra projektet anbefaler Personaleafdelingen derfor at man fremover i Rødovre Kommune arbejder videre med at

”Styrke medarbejdernes viden om kost og fysik. Det anbefales derfor at arbejde videre med forløb som det udbudte fra ”Krop-i-balance”